54 306 77 77 Pn - Pt 7.00 - 15.00

Fundusze Unijne

 

 „Ekonstal” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych komór normobarycznych”

Cel: Wzrost konkurencyjności firmy EKONSTAL sp. z o.o. sp. k. poprzez efektywne wdrożenie na rynek innowacyjnych komór normobarycznych.

Opis przedsięwzięcia:

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnych środków trwałych – maszyn wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem niezbędnym do wdrożenia na rynek ulepszonych i jednocześnie innowacyjnych komór normobarycznych. W ramach projektu zostaną zakupione następujące środki trwałe oraz wartości niematerialne:

 1. Maszyna do gięcia blach – prasa krawędziowa,
 2. Zwijarka do profili stalowych,
 3. Oprogramowanie – 3CD CAD.

Przedsięwzięcie odpowiada na zapotrzebowania rynkowe na nowoczesne oraz innowacyjne komory normobaryczne, które umożliwią Wnioskodawcy zdywersyfikowanie katalogu oferowanych produktów i rozszerzenie sprzedaży na nowe rynki zarówno pod kątem przedmiotowym jak i obszarowym. Dzięki realizacji projektu firma EKONSTAL sp. z o. o. sp. k. rozszerzy swoją ofertę sprzedażową na rynek usług hotelarskich, SPA, sportowych, rekreacyjnych i medycznych. Firma zamierza produkować swoje urządzenia na rynek krajowy i zagraniczny. Dzięki doświadczeniu w produkcji zbiorników ciśnieniowych, firma uzyska odpowiednią powtarzalność swojej produkcji.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne – 1 szt.
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) – 1 przedsiębiorstwo.
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) – 1 przedsiębiorstwo.
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) – 223 900,00 zł
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) – 1 przedsiębiorstwo.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) – 1,00 EPC.

 

Wartość projektu: 723 900,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 500 000,00 zł

Czy akceptujesz politykę prywatności oraz cookies?