48 54 306 77 77 Mon-Fri 7am - 3pm
  • Polsk
  • Engelsk
  • Tysk
  • Norsk bokmål
  • Norsk bokmål

Om firma

Historien til bedriften i Piotrków Kujawski går tilbake til midten av 1900-tallet når i 1953 Statens Maskinsenter ble dannet på området til det som på den tiden var kjent som Kommune Kooperativet Samopomoc Chłopska. Institusjonen, med en rikt utstyrt maskinpark, drev hovedsakelig med betjening av lokale landbrukssamvirk i forhold til mekanisering av landbruksproduksjonen, vedlikehold av landbruksutstyr, agrotekniske tjenester og trening av personellet. Etter endringer i landbrukspolitikken på 70-tallet begynte Statens Maskinsenter i Piotrków Kujawski å utvide sine tjenester som resulterte, blant annet, i oppstart av masseproduksjon av overjordiske og nedgravde tanker for lagring av drivstoff og farlige stoffer.

Som følge av den økonomiske transformasjonen som skjedde i Polen etter 1989, i desember 1991, ved signering av selskapsavtalen ble Statens Maskinsenter i Piotrków Kujawski omgjort til «EKONSTAL» Sp. z o.o.

EKONSTAL Sp. z o.o. fortsatte med produksjonsvirksomhet fram til november 2015. Det samme året, som et resultat av eierskapstransformasjoner, ble en del av bedriften, som tok over rettighetene til å produsere tanker og stålkonstruksjoner, utskilt og startet sin egen produksjonsaktivitet som et nytt selskap EKONSTAL Sp. z o.o. Sp.K.

Den moderniserte bedriften med nytt utstyr og et erfarent, engasjert, team danner den nye EKONSTAL Sp. z o.o. Sp.K., som er en av de mest dynamisk utviklende seg og moderne bedriftene av denne typen i midt-øst Europa.

EKONSTAL sin hovedvirksomhet er produksjon av overjordiske og nedgravde, trykkløse tanker og trykktanker, container drivstoffstasjoner, rørledninger og stålkonstruksjoner.

Vi produserer tanker av forskjellige typer stål: svart, syrefast, aluminium, alle i samsvar med gjeldende forskrifter og normer. Tankene brukes til oppbevaring av bla.: drivstoff, råolje, LPG, AdBlue, biodrivstoff, vann, kjemiske produkter, petroleumsprodukter og andre stoffer. Produksjonen inkluderer tanker på størrelser fra 1m³ til 600m³. Spesialiserte tanker til bruk for bla., oppbevaring av vann, flytende drivstoff, og LPG med kapasitet fra 300m³ til 600m³ er produsert i to eller tre segmenter og blir levert og montert av kvalifiserte og autoriserte montører på deres destinasjon.

 

 

Som produsent har vi:

  • Autorisasjon fra Teknisk Kontrollorgan til å produsere ståltanker for ulikt innhold,
  • Godkjenning fra Teknisk Kontrollorgan av konstruksjonsdokumentasjonen for overjordisk og nedgravd serie av tanker.
  • Godkjenning fra Sentralbyrå for mål og vekt (polsk GUM) av tankene som oppfyller kravene om måltanker beskrevet i forskrifter om målenheter.

Med hver tank produsert av EKONSTAL følger det med en dokumentasjon i form av et pass med produsentens samsvardeklarasjon samt protokoll fra konstruksjonsundersøkelsen og trykkprøven utført av en Inspektør fra Teknisk Kontrollorgan. I tillegg inkluderer passet garantikort og attester på materialene tankene ble laget av.

This website uses analytics cookies to improve user experience. By continuing to use this website you agree to our cookie policy.