54 306 77 77 Pn - Pt 7.00 - 15.00
  • polski
  • polski

Ochrona danych osobowych – oferty pracy

  1. Administratorem danych osobowych jest „EKONSTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Piotrkowie Kujawskim, ul. Słoneczna 30, 88 – 230 Piotrków Kujawski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000543080.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy, na cele związane z procesem niniejszej rekrutacji przez okres trwania tej rekrutacji oraz okres miesiąca od jej zakończenia.
  3. Odbiorcą danych osobowych będzie Administrator. Dostęp do danych osobowych może być udzielony także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę teleinformatyczną.
  4. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  5. Przysługuje Państwu do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak pracodawca jest uprawniony do żądania przekazania imion, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, danych dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia na podstawie art. 22[1]§ 1 Kodeksu pracy. W związku z tym ich nieprzekazanie spowoduje niemożność prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Czy akceptujesz politykę prywatności oraz cookies?