54 306 77 77 Pn - Wt 09:00 - 16:00

Piroliza opon

Piroliza opon

 

Prawie dwa miliardy opon – tyle produkuje rocznie 400 fabryk na całym świecie.

Znaczący postęp cywilizacyjny jaki nastąpił na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci nie byłby możliwy gdyby nie  rozwój transportu. Z roku na rok produkcja wszelkiego rodzaju opon wzrastała, aż do poziomu 1,72 miliarda sztuk w 2015 roku.

 

Nietrudno sobie uzmysłowić że proporcjonalnie do wzrostu produkcji, rosła również ilość odpadów. Zużyte opony stanowią bardzo duże zagrożenie dla homeostazy naszego środowiska, praktycznie nie podlegają procesom biodegradacji, są trudne w składowaniu ze względu na objętość oraz zawierają dużo toksycznych związków, które podczas zwykłego procesu spalania uwalniają się do atmosfery.

 

Ich niewątpliwa zaleta jaką jest wytrzymałość mechaniczna podczas użytkowania, zapewniająca osiągi i bezpieczeństwo, staje się olbrzymią wadą, gdy ich termin przydatności bezpowrotnie minie.

Uwolnić energię

Do niedawna jedyne co mogliśmy zrobić ze zużytymi oponami to poddać je recyklingowi mechanicznemu. Polega ona na rozdrobnieniu opon, przez co niweluje się wspomniany wcześniej parametr objętości. Przekształcone w ten sposób opony służą między innymi jako podłoże dla placów zabaw dla dzieci i bieżni.

Ale czy o to chodzi w recyklingu?

Sztuką jest odzyskanie drzemiącej w zużytym materiale energii, i to w jak najwyższym stopniu. Postęp cywilizacyjny przyniósł wiele zagrożeń, ale też nowe możliwości takie jak np. instalacja do pirolizy opon.

Proces pirolizy opon

 

Proces rozpoczyna się od umieszczenia zużytych opon w reaktorze, który musi zostać podgrzany do odpowiedniej temperatury. Źródłem ciepła może być dowolny surowiec dostępny w pobliżu instalacji (olej napędowy, gaz ziemny).

Efektem pierwszego etapu jest uzyskanie gazu pirolitycznego, który po przejściu kilku kolejnych etapów obróbki zostaje poddany skraplaniu, w efekcie czego powstają dwa typy produktów pośre nich: oleje ciężkie oraz oleje lżejsze. Zostają one od siebie odseparowane, a ich część służy do podgrzewania komory reaktora w trakcie trwania cyklu.

Produkty końcowe

Końcowymi produktami procesu pirolizy opon w instalacji produkcji EKONSTAL są:

 • Olej popirolityczny (45%)
 • Sadza poprocesowa (35%)
 • Stal pochodząca z elementów konstrukcyjnych opon (5%)
 • Gaz poprocesowy, który jest magazynowany i wykorzystywany jako medium grzewcze w instalacji (15%)

Wykaz urządzeń wchodzących w skład instalacji do pirolizy opon produkcji EKONSTAL

 

 1. Kominy z reaktora (3x)
 2. Ławy fundamentowe
 3. Podstawy rolek (4x)
 4. Rolki łożyskowe (4x)
 5. Reaktor z ociepleniem ceramicznym + obudowa („termos”)
 6. Filtrocyklon „odkurzacz”-certyfikowane urządzenie do podciśnieniowego wysysania sadzy poprocesowej z reaktora (posiada certyfikat antywybuchowy)
 7. Palniki (3 olejowe, 3 gazowe)
 8. Dławica (zamiana ruchu obrotowego na stały)
 9. Przekładnia (2x)
 10. Silnik 4KW
 11. Separator prężności par
 12. Skraplacz (4× frakcja średnia + 2× frakcja lekka)
 13. Zbiornik odpadowy do frakcji średniej
 14. Zbiornik po 800L do frakcji lekkiej (2x)
 15. Bufor gazowy
 16. Oczyszczacze wodne (zbiorniki) (2x)
 17. Chłodnica wody
 18. Świeczka do wypalania nadwyżek gazu
 19. Wentylator
 20. Szafa sterownicza + pomieszczenie dla operatora,
 21. Wirówka do paliwa + zbiornik/zbiorniki na paliwo oczyszczone (olej opałowy) o wymiarach: 1 × 80m3/2 × 50m3

Układ oczyszczania oleju popirolitycznego

W cenie instalacji do pirolizy opon produkcji EKONSTAL, inwestor uzyskuje zaawansowany technologicznie system oczyszczania oleju popirolitycznego (tzw. wirówka). Pozwala to na znaczące podwyższenie jakości tego produktu końcowego, a co za tym idzie również jego ceny podczas sprzedaży.

Kalkulacja zysków z instalacji do pirolizy opon

Cena instalacji: 1 200 000 .

Lata obrotowe
1 2 3 4 5
Przychody
Przychód ze sprzedaży oleju popirolitycznego (3000 ton opon x 45%) x 1500zł/tonę oleju popirolitycznego 2 025 000 zł 2 025 000 zł 2 025 000 zł 2 025 000 zł 2 025 000 zł
Przychód ze sprzedaży sadzy poprocesowej (3000 ton opon x 35%) x 600zł/tonę sadzy poprocesowej 630 000 zł 630 000 zł 630 000 zł 630 000 zł 630 000 zł
Przychód ze sprzedaży stali (3000 ton opon x 5%) x 500zł/tonę stali 75 000 zł 75 000 zł 75 000 zł 75 000 zł 75 000 zł
Suma przychodów (brutto) 2 730 000 zł 2 730 000 zł 2 730 000 zł 2 730 000 zł 2 730 000 zł
Suma przychodów powiększona o dotacje wynikające z utylizacji odpadów gumowych (ok. 100zł/tonę) 3 030 000 zł 3 030 000 zł 3 030 000 zł 3 030 000 zł 3 030 000 zł
Koszty
Koszty wynagrodzeń (6 pracowników x 4500zł/miesiąc) 324 000 zł 324 000 zł 324 000 zł 324 000 zł 324 000 zł
Koszt wynajmu hali (25 500zł/miesiąc) 306 000 zł 306 000 zł 306 000 zł 306 000 zł 306 000 zł
Koszt serwisu (6000zł/miesiąc) 72 000 zł 72 000 zł 72 000 zł 72 000 zł 72 000 zł
Koszt energii elektrycznej (30kW x 20 godzin x 350 dni) x 0,55zł za kwh 115 500 zł 115 500 zł 115 500 zł 115 500 zł 115 500 zł
Suma kosztów 817 500 zł 817 500 zł 817 500 zł 817 500 zł 817 500 zł
Podatek CIT 363 375 zł 363 375 zł 363 375 zł 363 375 zł 363 375 zł
Dochód z instalacji (netto) 1 849 125 zł 1 849 125 zł 1 849 125 zł 1 849 125 zł 1 849 125 zł
Zwrócenie nakładów inwestycyjnych następuje w IV kwartale trzeciego roku inwestycji
Zysk po 5 latach (suma zysku netto w ciągu 5 lat) 9 245 625 zł

Czy akceptujesz politykę prywatności oraz cookies?