54 306 77 77 Pn - Pt 7.00 - 15.00

Zbiorniki LPG i DME

Zbiornik na LPG i DME

Zastosowanie  – stacje autogazu, magazyny i rozlewnie gazu płynnego, instalacje grzewcze obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych oraz instalacje technologiczne.

Jakość i bezpieczeństwo

 

Posiadamy najnowocześniejsze technologie produkcji zbiorników na LPG i. DME. Opieramy się na wieloletnim doświadczeniu i kompetencjach od logistyki, po kontrolę jakości i produkcję. Gwarantujemy najwyższą jakość produkowanych zbiorników oraz bezpieczeństwo przechowywania w nich substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla ludzi i środowiska.

Projektowanie i produkcja pod nadzorem jednostek notyfikowanych

Dokumentacje techniczne zbiorników naziemnych, procesy produkcyjne oraz odbiory końcowe są uzgadniane, zatwierdzane i odbierane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz inne jednostki notyfikowane. Zbiorniki posiadają zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar (GUM) jako zbiorniki pomiarowe, spełniające wymagania przepisów metrologicznych.

Standardowe wyposażenie zbiornika podziemnego na LPG

 

 • Właz rewizyjny
 • Komplet zaworów kulowych odcinających
 • Króciec poboru fazy ciekłej z zaworem kulowym kołnierzowym DN 50
 • Króciec DN 50 do montażu sondy pomiarowej w osi włazu zbiornika – zaślepiony (bez obudowy sondy , kołpaka i pływaka)
 • Poziomowskaz procentowy
 • Zawór powrotu fazy ciekłej
 • Zawór powrotu fazy gazowej
 • Zawory bezpieczeństwa
 • Zawór awaryjnego opróżniania zbiornika
 • Zawór napełniający z zaworem odcinającym
 • Studnia nazbiornikowa wykonanie stal czarna lub INOX
 • Opcjonalnie zawór nadmiernego napełnienia zbiornika FST3

Opis techniczny zbiornika na DME i LPG

 

 • Wykonanie zgodne z normą AD 2000 i z dyrektywą PED/97/23/ECMateriał – atestowana stal węglowa
 • Przygotowanie powierzchni zewnętrznej blach zbiornika – obróbka stumieniowo ścierna stopień czystości Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1
 • Standardowe pokrycie zewnętrzne:
  • Zbiorniki naziemne – powłoka epoksydową w klacie C3 wg PN-EN ISO 12944-2
  • Zbiorniki podziemne – powłoka poliuretanowa ENDOPREN odporna na przebicie 14 kV
  • ciśnienie 15,6 bar
  • temperatura pracy -20/+50 °C.

Dane techniczne

 • Minimalna średnica produkowanych zbiorników (m) 1,25
 • Maksymalna średnica produkowanych zbiorników (m) 3,80
 • Minimalna pojemność (m3) 1
 • Maksymalna pojemność (m3) 600

Moduły pompowe LPG

 

Uzupełnieniem oferty zbiorników LPG są moduły pompowe na bazie pompy Corken.

Standardowe wyposażenie modułu LPG:

 • Podziemny zbiornik LPG wraz z zabudową modułu (studnia modułowa)
 • Pompa LPG Corken FD/DLD 150 z silnikiem mocy 5,5 kW
 • Armatura w układzie zbiornik- pompa:
 • Zawór kulowy międzykołnierzowy DN25 – 2 szt.
 • Filtr międzykołnierzowy DN 50 – 1 szt.
 • Zawór zwrotny międzykołnierzowy DN 25 – 1 szt.
 • Manometr pompy 63 mm z podzaworem – 2 szt.
 • Zawór obejściowy 1” – 1 szt.
 • Zawór hydrostatyczny – 3 szt.
 • Zawór kulowy ½” – 1 szt
 • Amortyzator pompy – 4 szt.

Montaż i uruchomienie modułu LPG

Standardowo montaż obejmuje:

 • Montaż rurociągu DN40/50 (ze znakiem CE) na zasilaniu pompy
 • Montaż linii zaworu obejściowego – powrót fazy ciekłej
 • Montaż  agregatu pompowego na zbiorniku LPG
 • Podłączenie linii ssącej pompy oraz powrotu fazy ciekłej
 • Montaż odmierzacza LPG
 • Udział w pierwszym zalaniu zbiornika LPG
 • Rozruch technologiczny
 • Szkolenie w zakresie podstawowej obsługi
 • Oznakowanie instalacji wg schematu technicznego
 • Sporządzenie dokumentacji dozorowej dla rur pow. DN 25
 • Protokół próby szczelności
 • Deklaracja zgodności rurociągu
 • Atesty na urządzenia i armaturę
 • Deklaracja zgodności modułu LPG w module B + D

Oferta uzupełniająca

 • Ochrona katodowa
 • Izolatory
 • Elementy systemu detekcji gazu
 • Odmierzacze LPG

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktu Podziemne i naziemne zbiorniki na LPG i DME pdf 20/03/2019 Pobierz

Czy akceptujesz politykę prywatności oraz cookies?