54 306 77 77 Pn - Wt 09:00 - 16:00

Zbiorniki LPG i DME

Zbiornik na LPG i DME.
Jakość i bezpieczeństwo.

Zastosowanie  – stacje benzynowe, magazyny i rozlewnie gazu płynnego, instalacje grzewcze obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych oraz instalacje technologiczne.

Jakość i bezpieczeństwo

 

Posiadamy najnowocześniejsze technologie produkcji zbiorników na LPG i. DME. Opieramy się na wieloletnim doświadczeniu i kompetencjach od logistyki, po kontrolę jakości i produkcję. Gwarantujemy najwyższą jakość produkowanych zbiorników oraz bezpieczeństwo przechowywania w nich substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla ludzi i środowiska.

Projektowanie i produkcja

pod nadzorem jednostek notyfikowanych

Dokumentacje techniczne zbiorników naziemnych, procesy produkcyjne oraz odbiory końcowe są uzgadniane, zatwierdzane i odbierane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz inne jednostki notyfikowane. Zbiorniki posiadają zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar (GUM) jako zbiorniki pomiarowe, spełniające wymagania przepisów metrologicznych.

Standardowe wyposażenie zbiornika podziemnego na LPG

 

 • Właz rewizyjny
 • Komplet zaworów kulowych odcinających
 • Króciec poboru fazy ciekłej z zaworem kulowym kołnierzowym DN 50
 • Króciec DN 50 do montażu sondy pomiarowej w osi włazu zbiornika – zaślepiony (bez obudowy sondy , kołpaka i pływaka)
 • Poziomowskaz procentowy
 • Zawór powrotu fazy ciekłej
 • Zawór powrotu fazy gazowej
 • Zawory bezpieczeństwa
 • Zawór awaryjnego opróżniania zbiornika
 • Zawór napełniający z zaworem odcinającym
 • Studnia nazbiornikowa wykonanie stal czarna lub INOX
 • Opcjonalnie zawór nadmiernego napełnienia zbiornika FST3

Opis techniczny

 

Wykonanie zgodne z normą AD 2000 i z dyrektywą PED/97/23/ECMateriał – atestowana stal węglowa
Przygotowanie powierzchni zewnętrznej blach zbiornika – obróbka stumieniowo ścierna stopień czystości Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1

Standardowe pokrycie zewnętrzne:
– Zbiorniki naziemne – powłoka epoksydową w klacie C3 wg PN-EN ISO 12944-2
– Zbiorniki podziemne – powłoka poliuretanowa ENDOPREN odporna na przebicie 14 kV
-ciśnienie 15,6 bar
-temperatura pracy -20/+50 °C.

Dane techniczne

 • Minimalna średnica produkowanych zbiorników (m) 1,25
 • Maksymalna średnica produkowanych zbiorników (m) 3,80
 • Minimalna pojemność (m3) 1
 • Maksymalna pojemność (m3) 600

Moduły pompowe LPG

 

Uzupełnieniem oferty zbiorników LPG są moduły pompowe na bazie pompy Corken.

Standardowe wyposażenie modułu LPG:

– Podziemny zbiornik LPG wraz z zabudową modułu (studnia modułowa)

– Pompa LPG Corken FD/DLD 150 z silnikiem mocy 5,5 kW

– Armatura w układzie zbiornik- pompa:

– Zawór kulowy międzykołnierzowy DN25 – 2 szt.

– Filtr międzykołnierzowy DN 50 – 1 szt.

– Zawór zwrotny międzykołnierzowy DN 25 – 1 szt.

– Manometr pompy 63 mm z podzaworem – 2 szt.

– Zawór obejściowy 1” – 1 szt.

– Zawór hydrostatyczny – 3 szt.

– Zawór kulowy ½” – 1 szt

– Amortyzator pompy – 4 szt.

Montaż i uruchomienie modułu LPG obejmuje

 

– Montaż rurociągu DN40/50 (ze znakiem CE) na zasilaniu pompy

– Montaż linii zaworu obejściowego – powrót fazy ciekłej

– Montaż  agregatu pompowego na zbiorniku LPG

– Podłączenie linii ssącej pompy oraz powrotu fazy ciekłej

– Montaż odmierzacza LPG

– Udział w pierwszym zalaniu zbiornika LPG

– Rozruch technologiczny

– Szkolenie w zakresie podstawowej obsługi

– Oznakowanie instalacji wg schematu technicznego

– Sporządzenie dokumentacji dozorowej dla rur pow. DN 25

– Protokół próby szczelności

– Deklaracja zgodności rurociągu

– Atesty na urządzenia i armaturę

– Deklaracja zgodności modułu LPG w module B + D

W naszej ofercie również

– Ochrona katodowa

– Izolatory

– Elementy systemu detekcji gazu

– Odmierzacze LPG

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktu Podziemne i naziemne zbiorniki na LPG i DME pdf 20/03/2019 Pobierz

Czy akceptujesz politykę prywatności oraz cookies?